Toshiba geschiedenis

Toshiba is een wereldwijd toonaangevende innovator op het gebied van hoogwaardige technologie en producent en distributeur van geavanceerde elektronische en elektrische producten. Toshiba werd opgericht in 1875 en beheert tegenwoordig een mondiaal netwerk van meer dan 740 bedrijven met 204.000 werknemers wereldwijd.

Milieubeheer
De Toshiba Group gebruikt milieubeheer om de harmonie met de aarde te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een rijkere manier van leven voor de samenleving. De Toshiba Group zet zich systematisch in om milieu-initiatieven te bevorderen die in overeenstemming zijn met de Milieuvisie, waarin zowel streefcijfers als vrijwillige milieuplannen worden vastgesteld. Vrijwillige milieuplannen zijn plannen voor actie om de streefcijfers te realiseren.

Activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bepalend voor de strategie en bedrijfsvoering van Toshiba zijn kernelementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen als filosofie en beleid, management, stakeholder engagement, social performance en maatschappelijke betrokkenheid. Waarden als respect voor het menselijk leven, milieubewustzijn en de naleving van wettelijke voorschriften zijn vast verweven in al hun dagelijkse activiteiten als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

 

Copyright © 2011 - B&R Klimaattechniek te Ulft - Tel: 0315-640092  |  DisclaimerLeveringsvoorwaarden